بر اساس  قانون صادرات و واردات ایران کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد تجارت خارجی را دارند باید اقدام به دریافت کارت بازرگانی به عنوان تنها جواز معتبر واردات و صادرات کنند. کارت بازرگانی مجوز اصلی واردات و صادرات و یا همان تجارت خارجی در ایران می باشد و تنها افرادی که قبلا اقدام به دریافت این مجوز نموده باشند می توانند حق تجارت آزاد خارجی را داشته باشند. پر واضح است که بدون ارائه این مجوز گمرکات کشور اجازه هیچگونه فعالیت خارجی به صاحبین مشاغل مختلف را نخواهد داد.

طبق قوانین تجاری ایران کارت بازرگانی دارای یک سال اعتبار از زمان صدور می باشد و در زمان پایان اعتبار قابل تمدید بدون محدودیت خواهد بود. جهت مشاوره با کارشناسان یاسان به قسمت تماس با ما مراجعه نمایید.