برای انجام هرگونه فعالیت تجاری و غیر تجاری منظم و سازماندهی شده می توان از طریق ثبت یک شرکت و یا موسسه اقدام نمود و از مزایایی که قانون برای شرکتهای ثبت شده در نظر گرفته شده است استفاده نمود. بهترین روش برای انجام فعالیتهای سود آور گسترده، عظیم و سازماندهی شده با هدف پیشرفت و رسیدن به مدارج بالاتر و اهداف بزرگتر، ثبت یک شرکت و پیشبرد اهداف از طریق فعالیت ذیل عنوان شرکت ثبت شده است. فعالیت تحت عنوان شرکت ثبت شده مزایای متعدد و همچنین معایبی دارد که هر کس می بایست با توجه به شرایط و ایده‎‌آلهای خود آنها را بررسی نماید و برای فعالیت به صورت حقیقی ( شخصی) یا حقوقی (شرکت) تصمیم‌گیری نماید.

مزایای ثبت شرکت:

  1. فعالیت رسمی و قانونی
  2. مسئولیت مشترک کلیه شرکا و جلب اطمینان اشخاص طرف همکاری
  3. حمایت قانون از حقوق کلیه طرفین شرکت
  4. امکان شرکت در مناقصات و مزایدات
  5. اخذ و اعطاء نمایندگی رسمی
  6. شفافیت در اطلاع رسانی به مشتریان و اشخاص ثالث و جلب اعتماد آنان
  7. ثبت رسمی سابقه شرکت ، بهره‌برداری از عنوان شرکت
  8. اخذ مجوزها، امتیازات و اعتبارات از سازمان‌ها و نهادها