مطالعه امکانسنجی (طرح توجیهی) برای اخذ تصمیم مناسب در مورد سرمایه گذاری در یک طرح و یا پروژه صنعتی باید متضمن مبنایی فنی، اقتصادی و بازرگانی باشد. این مطالعه باید عوامل مهمی را که با تولید یک محصول بخصوص ارتباط دارد همراه با روش های جایگزین برای تولید این محصول، معین وآنها را تحلیل کند. این گونه مطالعه باید طراحی با ظرفیت مشخص و در محل خاص با استفاده از تکنولوژی ویژه یا تکنولوژی هایی که با مواد و نهاده های خاصی ارتباط دارد، و با هزینه های سرمایه گذاری و تولید و درآمد فروش مشخص، بازده سرمایه گذاری را معین و ارائه نماید.

شرکت یاسان با اخذ گواهینامه عضویت از کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی کشور و استفاده از کارشناسان خبره و نام آشنا انتخاب مناسبی جهت مطالعات امکان سنجی طرح ها و پروژه های مدنظر مشتریان می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با کارشناسان شرکت به قسمت تماس با ما مراجعه نمایید.