• شرکت دانش‌بنیان یاسان در سال ۱۳۹۴ درحوزه نظارت و ارزیابی واحدهای پارک علم و فناوری استان فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد. ابتدای فعالیت، مدیران شرکت به دنبال ایجاد ساختار با ثبات و به دنبال آن شناسایی، جذب و آموزش جوانان تحصیل کرده، مستعد و در عین حال علاقمند به حوزه های مختلف کسب و کار نمودند، که با گذشت 4 سال از تاسیس شرکت شاهد تشکیل تیمی متعهد و توانمند با تخصص و گرایش­های متنوع تحصیلی (فنی و مهندسی – حسابداری و مالی – بازاریابی و مدیریت) در رسته ­های مختلف خدماتی به واحدهای فناور و صنایع استان هستیم. در حال حاضر واحدهای امکان سنجی – نظارت – ارزیابی –  تجاری سازی (آموزش، فروش و توانمندسازی)- دریافت مجوزها – مالی و حسابداری رسته ­های تخصصی حوزه فعالیت تیم جوان و پرانرژی یاسان را تشکیل می ­دهد.
پروانه فنی و مهندسی شرکت پیشبران خدمات فناوری یاسان
گواهی تحقیق و توسعه شرکت پیشبران خدمات فناوری یاسان
گواهی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی شرکت پیشبران خدمات فناوری یاسان