_MG_7104

نشست تخصصی معرفی حمایت های کریدور خدمات فناوری از شرکت های دانش بنیان

برگزاری نشست تخصصی معرفی حمایت های کریدور خدمات فناوری از شرکت های دانش بنیان در استان کرمانشاه. این نشست تخصصی باحضو

463501693_347486

کارگاه آموزشی دانش بنیان در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه زنجان

کارگاه آموزشی یک روزه آشنایی با فرایند ارزیابی و آشنایی با برنامه های حمایتی از شرکت های دانش بنیان روز پنج شنبه مورخ 13
WhatsApp Image 2019-12-28 at 2.55.13 PM (1)

کارگاههای آموزشی دانش بنیان در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی

کارگاههای آموزشی آشنایی با فرایند ارزیابی شرکت های دانش بنیان و آشنایی با برنامه های حمایتی از شرکت های دانش بنیان روز چ
WhatsApp Image 2019-12-28 at 12.55.42 PM

کارگاه های آموزشی دانش بنیان مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه سهند

کارگاههای آموزشی آشنایی با فرایند ارزیابی شرکت های دانش بنیان و آشنایی با برنامه های حمایتی از این شرکتها روز سه شنبه مو
IMG-20191127-WA0007

کارگاه آموزشی” آشنایی با فرایندهای ارزیابی و برنامه های حمایتی از شرکت های دانش بنیان”

کارگاه آموزشی" آشنایی با فرایندهای ارزیابی و برنامه های حمایتی از شرکت های دانش بنیان" در پارک علم و فناوری استان لرستان
WhatsApp Image 2019-11-24 at 19.49.55

کارگاه آموزشی تخصصی ” آشنایی با حمایت ها و فرایندها” و “آشنایی با برنامه ها و نحوه ارزیابی” شرکت های دانش بنیان

کارگاه آموزشی تخصصی " آشنایی با حمایت ها و فرایندها" و "آشنایی با برنامه ها و نحوه ارزیابی" شرکت های دانش بنیان در دانشگ
WhatsApp Image 2019-11-13 at 21.33.26

کارگاه آموزشی “آشنایی با حمایت ها و فرایندها از شرکت های دانش بنیان”

کارگاه آموزشی "آشنایی با حمایت ها و فرایندها از شرکت های دانش بنیان" در پارک علم و فناوری همدان برگزار گردید. به گزارش ر
WhatsApp Image 2019-11-11 at 14.17.31

کارگاه آموزشی تخصصی”آشنایی با حمایت ها و فرایندها” و ” آشنایی با برنامه ها و نحوه ارزیابی” شرکت های دانش بنیان

کارگاه آموزشی تخصصی"آشنایی با حمایت ها و فرایندها" و " آشنایی با برنامه ها و نحوه ارزیابی" شرکت های دانش بنیان در پارک ع
WhatsApp Image 2019-11-08 at 10.04.24(3)

کارگاه های آموزشی دانش بنیان در “RINOTEX 2019”

کارگاه های آموزشی دانش بنیان در "RINOTEX 2019" کارگاه های آموزشی "مزایای شرکت های دانش بنیان" و "فرایند ارزیابی شرکت های
WhatsApp Image 2019-10-15 at 19.49.50

کارگاه آموزشی “آشنایی با مزایای شرکت های دانش بنیان”

کارگاه آموزشی "آشنایی با مزایای شرکت های دانش بنیان" در شتابدهنده کارآفرینی تیک برگزار گردید. کارگاه آموزشی "آشنایی با م