کارگاه آموزشی “آشنایی با برنامه¬های حمایتی از شرکت¬های دانش بنیان” 40

کارگاه آموزشی “آشنایی با برنامه¬های حمایتی از شرکت¬های دانش بنیان”

کارگاه آموزشی"آشنایی با برنامه­ های حمایتی از شرکت­ های دانش بنیان" در شرکت شهرک های صنعتی البرز برگزار گردید. به گزارش
کارگاه آموزشی “آشنایی با برنامه¬های حمایتی از شرکت¬های دانش بنیان” 32

کارگاه آموزشی “آشنایی با برنامه¬های حمایتی از شرکت¬های دانش بنیان”

کارگاه آموزشی"آشنایی با برنامه ­های حمایتی از شرکت­ های دانش بنیان" در مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان هم
کارگاه آموزشی “آشنایی با برنامه¬های حمایتی از شرکت¬های دانش بنیان” 20

کارگاه آموزشی “آشنایی با برنامه¬های حمایتی از شرکت¬های دانش بنیان”

کارگاه آموزشی "آشنایی با برنامه­ های حمایتی از شرکت­های دانش بنیان"با حضور اعضا ء صنف حق التدریسان استان در پارک علم و ف
کارگاه آموزشی: “آشنایی با برنامه های حمایتی از شرکت های دانش بنیان” sahand

کارگاه آموزشی: “آشنایی با برنامه های حمایتی از شرکت های دانش بنیان”

کارگاه آموزشی "آشنایی با برنامه های حمایتی از شرکت های دانش بنیان" در دانشگاه صنعتی سهند (دانشکده مهندسی شیمی) تبریز برگ
کارگاه فناوری و آینده، ایده های نو برای کسب و کارهای آینده فناوری و آینده، ایده های نو برای کسب و کارهای آینده

کارگاه فناوری و آینده، ایده های نو برای کسب و کارهای آینده

کارگاه آموزشی: فناوری و آینده، ایده های نو برای کسب و کارهای آینده، در تاریخ 27/11/1397 در محل سالن علامه طباطبایی جهاد
کارگاه نحوه تعیین صلاحیت و ارزیابی شرکت ها کارگاه "نحوه تعیین صلاحیت و ارزیابی شرکت¬ها و موسسات دانش بنیان" مهندس زینب پورطهماسبی

کارگاه نحوه تعیین صلاحیت و ارزیابی شرکت ها

کارگاه آموزشی نحوه تعیین صلاحیت و ارزیابی شرکت­ها و موسسات دانش بنیان در تاریخ 1397/06/20 توسط شرکت پیشبران خدمات فناوری
کارگاه ورود به لیست واحدهای صنعتی دانش بنیان کارگاه آموزشی آشنایی با نحوه ورود به لیست واحدهای صنعتی دانش بنیان و بهره مندی از مزایای آن مدرس آقای مهندس محسن آزادی

کارگاه ورود به لیست واحدهای صنعتی دانش بنیان

کارگاه آموزشی آشنایی با نحوه ورود به لیست واحدهای صنعتی دانش بنیان و بهره مندی از مزایای آن در تاریخ 1397/08/06 در سالن
آشنایی با تکالیف مالیاتی و حسابداری شرکتها طاهره مارالی

آشنایی با تکالیف مالیاتی و حسابداری شرکتها

کارگاه آموزشی آشنایی با تکالیف مالیاتی و حسابداری شرکت­ها در تاریخ 1397/07/03 در سالن شهید نوروز نژاد جهاد دانشگاهی استا