کارگاه های آموزشی دانش بنیان در “RINOTEX 2019” WhatsApp Image 2019-11-08 at 10.04.24(3)

کارگاه های آموزشی دانش بنیان در “RINOTEX 2019”

کارگاه های آموزشی دانش بنیان در "RINOTEX 2019" کارگاه های آموزشی "مزایای شرکت های دانش بنیان" و "فرایند ارزیابی شرکت های
کارگاه آموزشی “آشنایی با مزایای شرکت های دانش بنیان” WhatsApp Image 2019-10-15 at 19.49.50

کارگاه آموزشی “آشنایی با مزایای شرکت های دانش بنیان”

کارگاه آموزشی "آشنایی با مزایای شرکت های دانش بنیان" در شتابدهنده کارآفرینی تیک برگزار گردید. کارگاه آموزشی "آشنایی با م
کارگاه آموزشی”آشنایی با شرکت های دانش بنیان و مزایای این شرکت ها” WhatsApp Image 2019-10-14 at 18.24.03

کارگاه آموزشی”آشنایی با شرکت های دانش بنیان و مزایای این شرکت ها”

کارگاه آموزشی"آشنایی با شرکت های دانش بنیان و مزایای این شرکت ها" در دانشگاه صنعتی استان کرمانشاه برگزار گردید. کارگاه آ
کارگاه آموزشی “آشنایی با برنامه های حمایتی از شرکت های دانش بنیان” WhatsApp Image 2019-10-10 at 07.48.05

کارگاه آموزشی “آشنایی با برنامه های حمایتی از شرکت های دانش بنیان”

کارگاه آموزشی "آشنایی با برنامه های حمایتی سازمان ها از شرکت های دانش بنیان" با استقبال پرشور مدیران، کارشناسان و مدیران