کرمانشاه، خیابان شهید بهشتی، ساختمان جهاد دانشگاهی، پارک علم و فناوری،

تلفن: 09024339311
ایمیل: global@yasantech.ir
شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 تا 17.