آرشیو برای: تکنولوژی

WhatsApp Image 2019-11-13 at 21.33.26

کارگاه آموزشی “آشنایی با حمایت ها و فرایندها از شرکت های دانش بنیان”

کارگاه آموزشی "آشنایی با حمایت ها و فرایندها از شرکت های دانش بنیان" در پارک علم و فناوری همدان برگزار گردید. به گزارش ر
WhatsApp Image 2019-11-11 at 14.17.31

کارگاه آموزشی تخصصی”آشنایی با حمایت ها و فرایندها” و ” آشنایی با برنامه ها و نحوه ارزیابی” شرکت های دانش بنیان

کارگاه آموزشی تخصصی"آشنایی با حمایت ها و فرایندها" و " آشنایی با برنامه ها و نحوه ارزیابی" شرکت های دانش بنیان در پارک ع
WhatsApp Image 2019-11-08 at 10.04.24(3)

کارگاه های آموزشی دانش بنیان در “RINOTEX 2019”

کارگاه های آموزشی دانش بنیان در "RINOTEX 2019" کارگاه های آموزشی "مزایای شرکت های دانش بنیان" و "فرایند ارزیابی شرکت های
WhatsApp Image 2019-10-15 at 19.49.50

کارگاه آموزشی “آشنایی با مزایای شرکت های دانش بنیان”

کارگاه آموزشی "آشنایی با مزایای شرکت های دانش بنیان" در شتابدهنده کارآفرینی تیک برگزار گردید. کارگاه آموزشی "آشنایی با م
WhatsApp Image 2019-10-14 at 18.24.03

کارگاه آموزشی”آشنایی با شرکت های دانش بنیان و مزایای این شرکت ها”

کارگاه آموزشی"آشنایی با شرکت های دانش بنیان و مزایای این شرکت ها" در دانشگاه صنعتی استان کرمانشاه برگزار گردید. کارگاه آ
WhatsApp Image 2019-10-13 at 10.41.20

کارگاه آموزشی “آشنایی با فرایند ارزیابی و برنامه های حمایتی از شرکت های دانش بنیان”

کارگاه آموزشی "آشنایی با فرایند ارزیابی و برنامه های حمایتی از شرکت های دانش بنیان" در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی
WhatsApp Image 2019-10-10 at 07.48.05

کارگاه آموزشی “آشنایی با برنامه های حمایتی از شرکت های دانش بنیان”

کارگاه آموزشی "آشنایی با برنامه های حمایتی سازمان ها از شرکت های دانش بنیان" با استقبال پرشور مدیران، کارشناسان و مدیران
WhatsApp Image 2019-09-02 at 1.40.16 PM(2)

کارگاه آموزشی ” آشنایی با نحوه ورود به لیست شرکتهای دانش بنیان و برنامه¬های حمایتی از این شرکتها “

کارگاه آموزشی " آشنایی با نحوه ورود به لیست شرکتهای دانش بنیان و برنامه­ های حمایتی از این شرکتها " با حضور کارکنان، مدی
unnamed (3)

کارگاه آموزشی “آشنایی با فرایند ارزیابی و برنامه های حمایتی از شرکت های دانش بنیان”

کارگاه آموزشی "آشنایی با فرایند ارزیابی و برنامه های حمایتی از شرکت های دانش بنیان" در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزا
40

کارگاه آموزشی “آشنایی با برنامه¬های حمایتی از شرکت¬های دانش بنیان”

کارگاه آموزشی"آشنایی با برنامه­ های حمایتی از شرکت­ های دانش بنیان" در شرکت شهرک های صنعتی البرز برگزار گردید. به گزارش