نشست تخصصی معرفی حمایت های کریدور خدمات فناوری از شرکت های دانش بنیان

پروژه ها

نشست تخصصی معرفی حمایت های کریدور خدمات فناوری از شرکت های دانش بنیان

برگزاری نشست تخصصی معرفی حمایت های کریدور خدمات فناوری از شرکت های دانش بنیان در استان کرمانشاه. این نشست تخصصی باحضور جناب آقای مهندس آل احمد مدیر تجاری سازی کریدور خدمات فناوری توسط کارگزاری یاسان با همکاری پارک علم و فناوری کرمانشاه در سالن جلسات شهید نوروزنژاد پارک علم و فناوری کرمانشاه برگزار گردید.