کارگاه فناوری و آینده، ایده های نو برای کسب و کارهای آینده

پروژه ها

کارگاه آموزشی:

فناوری و آینده، ایده های نو برای کسب و کارهای آینده، در تاریخ 27/11/1397 در محل سالن علامه طباطبایی جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه با حضور

  1. شرکت های دانش بنیان
  2. مدیران دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه
  3. اعضاء صنف اساتید حق التدرس استان کرمانشاه
  4. کارشناسان فنی حوزه نظارت و ارزیابی پارک علم و فناوری استان کرمانشاه
  5. مدیران ارشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان کرمانشاه
  6. مدیران مراکز رشد شهرستان­های استان کرمانشاه
  7. کارکنان ستاد پارک علم و فناوری استان کرمانشاه
  8. مدیران ارشد واحدهای صنعتی خارج از پارک علم و فناوری استان کرمانشاه

 

در محل سالن علامه طباطبایی جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه برگزار گردید.

در این کارگاه آقای دکتر محسن طاهری مدیر گروه آینده پژوهی دانشگاه اصفهان به معرفی و بررسی فناوریها و تکنولوژیهایی که در آینده می توان بر روی آن سرمایه گزاری انجام داد پرداختند.