نشست تخصصی” آشنایی با تکالیف مالی و مالیاتی شرکت های دانش بنیان”

پروژه ها

نشست تخصصی" آشنایی با تکالیف مالی و مالیاتی شرکت های دانش بنیان"

نشست تخصصی ” آشنایی با تکالیف مالی و مالیاتی شرکت های دانش بنیان” روز دوشنبه 30 دی ماه 98 در سالن جلسات شهید نوروز نژاد پارک علم و فناوری استان کرمانشاه با استقبال شرکت های دانش بنیان، واحدهای فناور و سایر واحدهای صنعتی استان برگزار گردید.

در این نشست جناب آقای یوسف جلیلیان (رئیس امور مالیاتی شرکت ها)، سرکار خانم مهندس پورطهماسبی(سرارزیاب شرکت های دانش بنیان و مدیر عامل کارگزاری یاسان) و سرکار خانم مارالی(ارزیاب مالی شرکت های دانش بنیان و مدیر مالی کارگزاری یاسان)در رابطه با تکالیف مالی و مالیاتی شرکت های دانش بنیان توضیحاتی را ارائه نمودند و به سوالات حاضرین در نشست پاسخ گفتند.