برترین نتایج را با ما تجربه کنید.

تومان0ماه

0%

0%

پیشبران خدمات فناوری یاســان

نشست تخصصی معرفی حمایت های کریدور خدمات فناوری از شرکت های دانش بنیان _MG_7104

نشست تخصصی معرفی حمایت های کریدور خدمات فناوری از شرکت های دانش بنیان

برگزاری نشست تخصصی معرفی حمایت های کریدور خدمات فناوری از شرکت های دانش بنیان در استان کرمانشاه. این نشست تخصصی باحضو

کارگاه آموزشی دانش بنیان در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه زنجان 463501693_347486

کارگاه آموزشی دانش بنیان در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه زنجان

کارگاه آموزشی یک روزه آشنایی با فرایند ارزیابی و آشنایی با برنامه های حمایتی از شرکت های دانش بنیان روز پنج شنبه مورخ 13

نشست تخصصی آشنایی با تکالیف مالی و مالیاتی شرکت های دانش بنی...

برگزاری نشست تخصصی معرفی حمایت های کریدور خدمات فناوری از شرکت های دانش بنیان

اخبار رویدادها _MG_7104

نشست تخصصی معرفی حمایت های کریدور خدمات فناوری با حضور مهندس...

محمد امیریان

محمد امیریان

پشتیبان - نظارت
امید صادقی

امید صادقی

امور مالی
آرش محمدی

آرش محمدی

پشتیبان - نظارت
  • 1.  نظارت

  • 2. مشاوره

  • 3. تجاری سازی