برترین نتایج را با ما تجربه کنید.

تومان0ماه

0%

0%

پیشبران خدمات فناوری یاســان

کارگاه آموزشی “آشنایی با برنامه¬های حمایتی از شرکت¬های دانش بنیان” 40

کارگاه آموزشی “آشنایی با برنامه¬های حمایتی از شرکت¬های دانش بنیان”

کارگاه آموزشی"آشنایی با برنامه­ های حمایتی از شرکت­ های دانش بنیان" در شرکت شهرک های صنعتی البرز برگزار گردید. به گزارش
کارگاه آموزشی “آشنایی با برنامه¬های حمایتی از شرکت¬های دانش بنیان” 32

کارگاه آموزشی “آشنایی با برنامه¬های حمایتی از شرکت¬های دانش بنیان”

کارگاه آموزشی"آشنایی با برنامه ­های حمایتی از شرکت­ های دانش بنیان" در مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان هم

    جلسه بررسی چالش­ها و مشکلات شرکت­های دانش ...

شرایط امریه در شرکت های دانش بنیان به منظور افزایش توان سرم...

محمد امیریان

محمد امیریان

پشتیبان - نظارت
امید صادقی

امید صادقی

امور مالی
آرش محمدی

آرش محمدی

پشتیبان - نظارت
  • 1.  نظارت

  • 2. مشاوره

  • 3. تجاری سازی